Om en om afgewisseld met de cursus 17e Eeuwse Schildertechnieken wordt aan zowel beginnende alsook de wat meer gevorderde leerlingen de mogelijkheid geboden om zich in deze speciale cursus verder te bekwamen. Geïnspireerd door in het atelier poserende modellen wordt gewerkt aan hedendaagse ‘tronies’, figuurstudies en portretten, volgens de 17e eeuwse atelierpraktijk.

In deze cursus ligt de nadruk op het versterken van de vaardigheden door met name oefeningen in het kop- en modelschilderen. De lessen zijn in groepsverband en alle deelnemers maken hun werkstukken gelijktijdig n.a.v. hetzelfde poserende model. Met de opgedane kennis en ervaring van de eerdere cursussen wordt van de deelnemers verwacht steeds meer in staat te zijn om hun eigen schilderij zelfstandig op te zetten en vakbekwaam uit te voeren. Vanzelfsprekend kunnen alle werkstukken na voltooiing kunnen mee naar huis worden genomen.

Binnen de groepssetting worden cursisten individueel begeleid bij het maken van hun schilderijen, waar ook in opeenvolgende lessen aan doorgewerkt kan worden. Aan de hand van duidelijke, ook kunsthistorische, voorbeelden wordt veel aandacht besteed aan verdieping van een aantal technieken en materiaaltoepassingen om daarmee als schilder nog beter doorkneed te raken van het vak. De focus ligt bij verdere ontwikkeling en toepassing van cruciale deelaspecten binnen de figuratieve weergave zoals de verschillende perspectiefvormen in onderling verband, methoden tot dieptesuggestie, materiaaltoepassingen voor stofuitdrukking, verfijning in het gebruik van ‘doodverf’, ‘impasto’ en ‘glacis’, maar ook het opvoeren van snelheid, ritme en daarmee schilderexpressie.

Deze resultaatgerichte cursus is er voor enthousiastelingen, die vanuit een goede materiaaltechnische onderbouwing, via een persoonlijke penseelvoering, een eigen handschrift en verfexpressie hun individuele schildervaardigheden nog verder tot ontwikkeling willen laten komen.

Kenmerken van deze cursus:

 

<<< Terug naar cursusoverzicht
17e Eeuwse Schildertechnieken naar Model