Voor iedereen die wil leren schilderen zoals dat in de 17e eeuwse atelierpraktijk gebruikelijk was. Zowel beginners als gevorderden kunnen inzichten en vaardigheden vergroten bij deze bijzondere praktijkcursus met inspirerende schilderoefeningen naar diverse klassieke onderwerpen. Binnen de eigen mogelijkheden van de cursisten wordt de groepsgewijze kennisoverdracht afgewisseld met individuele begeleiding bij de leerzame praktijkoefeningen.

In deze cursus ligt de nadruk op het versterken van de schildervaardigheden door diverse inspirerende klassieke schilderoefeningen, die na voltooiing mee naar huis kunnen worden genomen. De lessen zijn in groepsverband en alle deelnemers maken hun werkstukken gelijktijdig onder leiding van de docent, die iedereen persoonlijke aandacht zal geven. Met de opgedane kennis en ervaring van de basiscursus wordt van cursisten verwacht gaandeweg steeds bekwamer te worden en in staat te zijn om zelfstandig hun werkstukken vakkundig op te zetten en uit te voeren.

Binnen de groepssetting worden cursisten individueel begeleid bij het maken van hun schilderijen, waar ook in opeenvolgende lessen aan doorgewerkt kan worden. Aan de hand van duidelijke, ook kunsthistorische, voorbeelden wordt veel aandacht besteed aan verdieping van een aantal technieken en materiaaltoepassingen om daarmee als schilder nog beter doorkneed te raken van het vak. De focus ligt bij verdere ontwikkeling en toepassing van cruciale deelaspecten binnen de figuratieve weergave zoals de verschillende perspectiefvormen in onderling verband, methoden tot dieptesuggestie, materiaaltoepassingen voor stofuitdrukking, verfijning in het gebruik van ‘doodverf’, ‘impasto’ en ‘glacis’, maar ook het opvoeren van snelheid, ritme en daarmee schilderexpressie.
Deze resultaatgerichte cursus is er voor enthousiastelingen, die vanuit een goede materiaaltechnische onderbouwing, via een persoonlijke penseelvoering, een eigen handschrift en verfexpressie hun individuele schildervaardigheden nog verder tot ontwikkeling willen laten komen.

Kenmerken van deze cursus:

<<< Terug naar cursusoverzicht

17e Eeuwse Schildertechnieken